Visueel Lasinspecteur VT-w I en VT-w II


In de Lastechnische Industrie worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. Met een juiste visuele controle op de meest voorkomende lasonvolkomenheden kunnen in een vroeg stadium problemen worden voorkomen. Dit maakt het visueel onderzoek van het laswerk van groot belang.

Doelgroep VT-w I


De opleiding Visueel Lasinspecteur VT-w I is bedoeld voor uitvoerende lassers, lassers- bazen en medewerkers die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van het laswerk. De opleiding bestaat uit 3 lesdagen, waar de visuele inspectie in zowel theorie als in praktijk aan bod komt.

Resultaat bij VT-w I


Een persoon gecertificeerd op level I heeft de bekwaamheid om visuele lasinspecties onder begeleiding van een Visueel Lasinspecteur VT-w level II uit te voeren, volgens vastgestelde procedures en voldoet aan alle eindtermen van de NEN-EN-ISO 9712.

Doelgroep VT-w II


De opleiding Visueel Lasinspecteur VT-w II is bedoeld voor uitvoerende lassers, lassers- bazen, QA/QC medewerkers en inspecteurs die lasverbindingen willen gaan controleren en rapporteren. De opleiding bestaat uit 5 lesdagen, waar de visuele inspectie in zowel theorie als in praktijk aan bod komt.

Resultaat bij VT-w II


Een persoon gecertificeerd op level II heeft de bekwaamheid om visuele lasinspecties uit te voeren plus te rapporteren, volgens vastgestelde procedures en voldoet aan alle eindtermen van de NEN-EN-ISO 9712.

Certificatie VT-w I en VT-w II


De opleiding wordt afgerond met een theoretisch en praktisch examen onder toezicht en verantwoording van DNV-GL Certification B.V. conform de ISO 17024

Persoonscertificering en het certificaat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform de ISO 17024.

Subsidiemogelijkheden


Indien aangesloten bij het OOM (Opleiding, Ontwikkeling Metaalbewerking), Subsidie: € 750,00 p. persoon via Persoonlijke Trainingstoelage (PTT) 2018.