International Welding Practitioner (IWT)


In toenemende mate wordt kennis van las- en verbindingstechnieken belangrijker. Internationale regelgeving, kwaliteitsborging en lascoördinatie zijn aan de orde van de dag.

Met het certificaat International Welding Technologist toont u aan te beschikken over deze benodigde kennis en bent u lascoördinator volgens de EN 14731. De opleiding IWT is opgebouwd uit diverse modules die groepsgewijs worden behandeld. De theorie wordt afgewisseld met diverse excursies en practica in diverse handbooglasprocessen.

Doel van de opleiding is u kennis te vergroten op het gebied van diverse lastechnische aspecten die zijn omschreven in de eindtermen van de EN 14731.

De opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor (aankomende) lascoördinatoren die binnen het bedrijf de verantwoordelijkheid dragen voor de lastechniek.

Toelatingseisen
Kijk op de website van het NIL

Onderwerpen

  • Lasprocessen en Lasapparatuur
  • Materialen en hun gedrag bij het lassen
  • Constructie en Ontwerp
  • Fabricage en Toepassingen

Duur van de opleiding
De opleiding heeft een duur van 369 lesuren (= Incl. 60 uren praktijk).

Afronding
De opleiding wordt afgerond met een examen over de 4 lasmodules. Bij goed gevolg van alle modules ontvangt u het NIL diploma Middelbaar Lastechnicus en het internationale diploma International Welding Technologist.

Opleidingsdata en kosten
Op aanvraag bij DKD Lasopleidingen.

Subsidiemogelijkheden
Indien aangesloten bij het OOM (Opleiding, Ontwikkeling Metaalbewerking), Subsidie: € 750,00 p. persoon via Persoonlijke Trainingstoelage (PTT) 2018.