Booglassen met beklede elektroden (Bmbe) NIL niveau 1


Doel De opleiding op het eerste niveau wordt gegeven in ongelegeerd stalen plaat van 2 tot 10 mm. De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op niveau 1.

Bestemd voor Beginnende lassers die door middel van BMBE plaat tot 10 mm moeten verwerken. Lassers die onbekend zijn met booglassen BMBE en er in de nabije toekomst mee te maken krijgen. Bovendien biedt de opleiding de mogelijkheid voor vervolg naar niveau 2.

Cursus omschrijving Tijdens de cursus worden staande- en liggende hoeklassen met een a-hoogte van 3 mm gelast. Bovendien wordt een aantal lassen gemaakt met een grotere a-hoogte in twee lagen. Onder de hand wordt tweezijdig een I-las gemaakt.
In de theorie worden behandeld:
 processen en apparatuur;
 materiaalgedrag bij het lassen;
 constructies;
 uitvoering.

Vooropleiding Geen vooropleidingseisen.

Studiemateriaal Praktijkopgave en lesstofomschrijving NIL

Cursusduur 14 dagdelen waarvan 11 dagdelen praktijk en 3 dagdelen theorie.

Cursuskosten: Cursuskosten: Op aanvraag bij DKD Lasopleidingen.

Afsluiting De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het NIL.