International Welding Practitioner (IWP)


In toenemende mate wordt kennis van las- en verbindingstechnieken belangrijker. Internationale regelgeving, kwaliteitsborging en lascoördinatie zijn aan de orde van de dag.

Met het diploma International Welding Practitioner toont u aan te beschikken over deze benodigde kennis met de daarbij benodigde praktijkvaardigheden en ervaring. De opleiding IWP is opgebouwd uit diverse modules die groepsgewijs worden behandeld. De theorie wordt afgewisseld met diverse excursies en practica waarin zelfstandig wordt gelast in diverse handbooglasprocessen.

Doel van de opleiding is uw kennis te vergroten op het gebied van diverse lastechnische praktijkgerichte aspecten.

De opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor (aankomende) lascoördinatoren die binnen het bedrijf de verantwoordelijkheid dragen voor de lastechniek.

Toelatingseisen
Kijk op de website van het NIL

Onderwerpen

  • Lasprocessen en Lasapparatuur
  • Materialen en hun gedrag bij het lassen
  • Constructie en Ontwerp
  • Fabricage en Toepassingen

Duur van de opleiding
De opleiding heeft een duur van 150 lesuren (= Incl. 60 uren praktijk).

Afronding
De opleiding wordt afgerond met een examen over de 4 lasmodules en een praktisch examen. Bij goed gevolg van alle modules ontvangt u het NIL diploma Meesterlasser en het internationale diploma International Welding Practitioner.

Opleidingsdata en kosten
Op aanvraag bij DKD Lasopleidingen.

Subsidiemogelijkheden
Indien aangesloten bij het OOM (Opleiding, Ontwikkeling Metaalbewerking), Subsidie: € 750,00 p. persoon via Persoonlijke Trainingstoelage (PTT) 2018.